Rydyn ni'n helpu'r byd i dyfu er 2000

Amdanom ni

Trwy fwy nag 20 mlynedd o ddatblygiad, mae gan KENNEDE fanteision cystadleuol amlwg.

Mae gan KENNEDE fanteision technegol cryf a mwy na 860 o batentau, gan gynnwys dros 100 o batentau sydd wedi'u cofrestru mewn gwledydd tramor.

Mae gan dîm marchnata KENNEDE fwy na 40 o werthwyr. Maent i gyd yn mynnu egwyddor datblygu “BETH I'W GWERTHU A SUT I WERTHU”, gwneud arloesedd a darparu gwasanaethau rhagorol a didwyll i gwsmeriaid.

Yn y dyfodol, bydd KENNEDE yn parhau i edrych ymlaen at sefydlu cyd-ymddiriedaeth a chysylltiadau cydweithredol tymor hir gyda mwy o gwsmeriaid ledled y byd, a pharhau i ymdrechu i fod y gwneuthurwr mwyaf proffesiynol a chystadleuol.

Os oes angen datrysiad diwydiannol arnoch ... Rydym ar gael i chi

Rydym yn darparu atebion arloesol ar gyfer cynnydd cynaliadwy. Mae ein tîm proffesiynol yn gweithio i gynyddu cynhyrchiant a chost-effeithiolrwydd ar y farchnad

Cysylltwch â Ni
authentication
authentication (1)
authentication
authentication